Informatie in het kader van de ANBI-erkenning:

Het Rijssens Leemspoor bestaat uit 2 stichtingen.

Stichting Rijssens Leemspoor (SRL)

Stichting tot Exploitatie van het Rijssens Leemspoor (SERL)

 

BTW-nummer: NL.8054.56.661.B01

RSIN: 8028.83.102

 

Contactgegevens:

Zie tab contact van deze site.

 

Doelstellingen:

De SRL heeft als statutair doel het ingebruik nemen van een smalspoormuseumbaan voor historisch materieel. Dit materieel herstellen, onderhouden en in rijvaardige staat gebruiken voor de exploitatie.

De SERL heeft als statutair doel het exploiteren van de smalspoorlijn die eigendom is van de SRL, inclusief alle daarbij behorende werkzaamheden.

De complete statuten kunnen u op verzoek worden toegezonden.

 

Bestuurssamenstelling:

De besturen van beide stichtingen bestaan uit:

Voorzitter/secretaris : ing. G. Averesch

Penningmeester: J. Averesch

Lid: drs. J.J. van der Burgh

Lid: R.B. Jansen

 

Beloningsbeleid:

De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben ze recht op vergoeding van de, ten behoeve van de uitvoering van hun functie, gemaakte onkosten.

 

Beleidsplan:

Het beleidsplan voor 2017-2020 wordt op dit moment opgesteld.

Aandachtspunten hierin zijn onder andere:

  1. Het inrichten van de verworven locatie aan de Arend Baanstraat 110, het oude scoutingperceel. Het bestemmingsplan is intussen aangepast.
  2. Daartoe wordt bestaande blokhut omgebouwd tot infocentrum.
  3. Het bouwen van een stalling van circa 480 m2 op deze locatie materieel beschermd tegen weersinvloeden en vandalisme op te slaan.
  4. Het inrichten van deze stalling om de bezoeker het smalspoor in de breedste zin van het woord te laten beleven.
  5. Toename aantal bezoekers.

 

Verslag uitgevoerde activiteiten:

In 2017 hebben de vrijwilligers van het Leemspoor de volgende zaken uitgevoerd:

In het kader van de primaire doelstelling, het exploiteren van de spoorlijn, zijn de nodige ritten uitgevoerd om gasten te vervoeren. Daartoe zijn op een veertigtal dagen honderden slagen gemaakt. Daarnaast zijn er, met name op speciale rijdagen, ook vele ritten gewest met goederenmaterieel, mede om dit in rijvaardige conditie te houden.

Daarbuiten zijn vele werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van onderhoud van het rijdende materieel. Ook zijn er vele uren gestopt in het reviseren van onze historische excavateur, waarbij we financieel ondersteund zijn door het VSB-fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Eind november is deze aangekomen op de locatie aan de Arend Baanstraat waar verdere opbouw plaatsvindt.

In het kader van het nieuwe Besluit Bijzondere Spoorwegen zijn een aantal overwegen voorzien van Andreaskruizen. Naar aanleiding van een inspectiebezoek van het ministerie van ILT zijn de nodige actiepunten opgedragen, die voor het rijseizoen van 2017 moeten zijn uitgevoerd.

De toiletgroep ten behoeve van onze bezoekers is afgerond. De blokhut, het nieuwe infocentrum, aan de Arend Baanstraat, heeft intussen aan binnen- en buitenzijde de eerste schilderbeurt gehad, het hekwerk om het terrein is vervangen en de locatie is in overleg met gemeente en buurman Excelsior'31 vergroot.

 

Financiële verantwoording:

Voor een overzicht van de balans en de winst- en verliesrekening zijn te downloaden.