ANBI

Informatie in het kader van de ANBI-erkenning:

Het Rijssens Leemspoor bestaat uit 2 stichtingen.

Stichting Rijssens Leemspoor (SRL)

Stichting tot Exploitatie van het Rijssens Leemspoor (SERL)

 

BTW-nummer: NL.8054.56.661.B01

RSIN: 8028.83.102

 

Contactgegevens:

Zie tab contact van deze site.

 

Doelstellingen:

De SRL heeft als statutair doel het ingebruik nemen van een smalspoormuseumbaan voor historisch materieel. Dit materieel herstellen, onderhouden en in rijvaardige staat gebruiken voor de exploitatie.

De SERL heeft als statutair doel het exploiteren van de smalspoorlijn die eigendom is van de SRL, inclusief alle daarbij behorende werkzaamheden.

De complete statuten kunnen u op verzoek worden toegezonden.


Bestuurssamenstelling:

De besturen van beide stichtingen bestaan uit:

Voorzitter: drs. J.J. van der Burgh

Secretaris: ing. G. Averesch

Penningmeester: J. Averesch

Lid: R.B. Jansen

 

Beloningsbeleid:

De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben ze recht op vergoeding van de, ten behoeve van de uitvoering van hun functie, gemaakte onkosten.

 

Beleidsplan:

Het beleidsplan voor 2017-2020 wordt op dit moment opgesteld.

Aandachtspunten hierin zijn onder andere:

1. Het inrichten van de nieuw te verwerven locatie aan de Arend Baanstraat 110, het oude scoutingperceel. Het bestemmingsplan is intussen aangepast.

2. Daartoe wordt de te kopen blokhut van scouting omgebouwd tot infocentrum.

3. Het bouwen van een stalling van circa 480 m2 op deze locatie materieel beschermd tegen weersinvloeden en vandalisme op te slaan.

4. Toename aantal bezoekers.


Verslag uitgevoerde activiteiten:

In 2016 hebben de vrijwilligers van het Leemspoor de volgende zaken uitgevoerd:

In het kader van de primaire doelstelling, het exploiteren van de spoorlijn, zijn de nodige ritten uitgevoerd om gasten te vervoeren. Daartoe zijn op een veertigtal dagen honderden slagen gemaakt. Daarnaast zijn er, met name op speciale rijdagen, ook vele ritten gewest met goederenmaterieel, mede om dit in rijvaardige conditie te houden.

Daarbuiten zijn vele werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van onderhoud van het rijdende materieel. Ook zijn er vele uren gestopt in het reviseren van onze historische excavateur, waarbij we financieel ondersteund zijn door het VSB-fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. We hopen deze in het eerste halfjaar van 2017 op een definitieve locatie te plaatsen bij het eerder genoemde infocentrum.

In het kader van het nieuwe Besluit Bijzondere Spoorwegen zijn een aantal overwegen voorzien van Andreaskruizen. Naar aanleiding van een inspectiebezoek van het ministerie van ILT zijn de nodige actiepunten opgedragen, die voor het rijseizoen van 2017 moeten zijn uitgevoerd.

Tenslotte zijn het hele jaar door bouwwerkzaamheden uitgevoerd aan de stalling naast het bestaande pand, waar intussen een aantal treinen gestald worden. De bijbehorende toiletgroep wordt voorjaar 2017 afgerond.

 

Financiële verantwoording:

Voor een overzicht van de balans en de winst- en verliesrekening zijn te downloaden.